ul. Kielcka 10
867 600 467 kontakt@- dla-ludzi.pl

Lekarze medycyny pracy mogą teraz wystawiać zaświadczenia o stosowaniu medycznej marihuany w Nowym Jorku

Lekarze POZ mogą teraz wystawiać zaświadczenia o medycznej marihuanie w Nowym Jorku

Posted by Marihuana Doctors on 04/03/2017 in Aktualności i aktualizacje

Zaktualizowano 5 stycznia 2020 r. Treść medyczna zweryfikowana przez Dr. Joseph Rosado, MD, M.B.A, Chief Medical Officer

Program medycznej marihuany w Nowym Jorku przechodzi pozytywne zmiany, które ułatwią pacjentom dostęp do leczenia marihuaną, którego potrzebują. Pomimo sukcesu, jaki program odniósł w pierwszym roku swojej działalności, nowe przepisy powinny poprawić dostęp do leczenia i zwiększyć liczbę obsługiwanych pacjentów.

30 listopada 2016 r. weszły w życie zmiany w przepisach, które umożliwiły lekarzom pielęgniarkom wystawianie pacjentom zaświadczeń o możliwości korzystania z medycznej marihuany. Najnowsze zmiany włączą asystentów lekarzy (PA) jako specjalistów certyfikujących, którzy będą mogli ocenić zapotrzebowanie pacjenta na medyczną marihuanę i włączyć go do programu.

Asystenci lekarzy są uprawnieni do leczenia pacjentów pod nadzorem lekarza posiadającego pełną licencję. Aby asystenci medyczni kwalifikowali się do certyfikacji w zakresie medycznej marihuany, ich lekarz nadzorujący musi być zarejestrowanym lekarzem zajmującym się marihuaną. Lekarze muszą spełnić cztery kryteria, aby móc leczyć pacjentów w ramach programu medycznej marihuany w Nowym Jorku:

    Posiadać licencję na wykonywanie zawodu lekarza w stanie dobrym w Nowym Jorku ukończyć czterogodzinny kurs szkoleniowy sankcjonowany przez państwo Zakwalifikować się do leczenia pacjentów cierpiących na poważne choroby wymienione w ustawie o marihuanie Zarejestrować się w Departamencie Zdrowia

Lekarz POZ, którego lekarz nadzorujący jest zarejestrowanym lekarzem zajmującym się medyczną marihuaną, musi spełnić te same kryteria, aby zostać zarejestrowanym świadczeniodawcą w programie medycznej marihuany w Nowym Jorku.

Nowe certyfikaty zwiększają dostępność medycznej marihuany

Aby zostać pacjentem z marihuaną w Nowym Jorku, należy uzyskać certyfikat od wykwalifikowanego lekarza. Na początku 2017 r. w programie medycznej marihuany zarejestrowanych było mniej niż 1000 lekarzy i 15 000 zarejestrowanych pacjentów. W stanie Nowy Jork mieszka około 19,75 miliona ludzi. Jeśli choć jedna czwarta z nich cierpi na wyniszczającą chorobę i szuka leczenia objawów za pomocą medycznej marihuany, to byłoby to prawie pięć milionów osób szukających pomocy u mniej niż 1000 lekarzy. Włączając lekarzy pierwszego kontaktu i pielęgniarki do grona potencjalnych lekarzy zajmujących się leczeniem marihuaną, Nowy Jork zwiększy dostęp do tej terapii.

W stanie Nowy Jork jest ponad 12 tys. licencjonowanych lekarzy POZ i ponad 234 tys. lekarzy pielęgniarek. Udostępnienie rejestracji do leczenia medyczną marihuaną wszystkim tym lekarzom jest prawdopodobnie najszybszym sposobem na zwiększenie dostępu dla pacjentów. Lekarze POZ i pielęgniarki już leczą pacjentów i przepisują im leki, więc rejestracja w celu rekomendowania medycznej marihuany nie jest żadnym naciąganiem ich obowiązków.

Rozpoczynają się dostawy medycznej marihuany

Istnieje kilka barier w dostępie do medycznej marihuany, z których nie najmniejszą jest bariera fizyczna. Osoby cierpiące na bolesne i wyniszczające choroby mają trudności z dotarciem do lekarza lub do poradni. Mogą oni uzyskać certyfikat uprawniający do leczenia marihuaną, ale ich dostęp do niej jest ograniczony.

Dostawa do domu jest ważnym elementem, który umożliwia pacjentom mającym trudności z poruszaniem się uzyskanie ulgi, jakiej potrzebują dzięki medycznej marihuanie. Departament Zdrowia Stanu Nowy Jork zatwierdził pięć licencjonowanych firm zajmujących się medyczną marihuaną do rozpoczęcia dostaw do domu w 2017 roku. Trzy z tych pięciu firm znajdują się w Nowym Jorku i będą obsługiwać ten gęsto zaludniony region.

Dostarczanie medycznej marihuany do domu będzie mile widzianą ulgą dla wielu pacjentów z certyfikatem marihuany. W miarę jak program medycznej marihuany w Nowym Jorku będzie się rozszerzał, będą też obszary objęte tą opcją dostawy.

Departament Zdrowia rozszerza listę kwalifikujących się schorzeń

Prawo dotyczące medycznej marihuany w stanie Nowy Jork ogranicza dostęp do niej do pacjentów, u których zdiagnozowano określone schorzenia. Choroby, które kwalifikują się do leczenia marihuaną w Nowym Jorku to:

    Rak ALS Zakażenie wirusem HIV lub AIDS Epilepsja Choroba Parkinsona Stwardnienie rozsiane Zapalna choroba jelit Choroba Huntingtona Neuropatia

Departament Zdrowia dodał ostatnio do tej listy także ból przewlekły.

Według najnowszych badań, aż 50 milionów Amerykanów cierpi z powodu bólu przewlekłego. Połowa z tych osób odczuwa ból codziennie, a co najmniej połowa określa go jako silny. Dodając ból przewlekły do listy kwalifikujących się schorzeń, Departament Zdrowia w Nowym Jorku umożliwia szerszy dostęp do korzyści leczniczych płynących z medycznej marihuany w celu uśmierzenia bólu i przywrócenia mobilności - oraz wyższej jakości życia.

Trzy sposoby rozszerzania programu medycznej marihuany w Nowym Jorku

Nowojorski program medycznej marihuany rozwija się szybciej, niż przewidywano. Korzystając z danych od uczestników programu, Departament Zdrowia znajduje sposoby na rozszerzenie programu i pomoc większej liczbie osób. Po roku funkcjonowania program rozwinął się w każdym z trzech elementów - dostawców, poradni i pacjentów:

1. Świadczeniodawcy

Zwiększenie liczby świadczeniodawców medycznych uprawnionych do zalecania pacjentom leczenia marihuaną i wydawania im zaświadczeń o przystąpieniu do programu medycznej marihuany przyczyni się do jeszcze szybszego rozwoju programu. Aby nadążyć za popytem na lecznicze właściwości marihuany, program medycznej marihuany w Nowym Jorku musi się dalej rozwijać.

2. Dyspensaria

Zwiększenie zasięgu systemu dystrybucji medycznej marihuany umożliwia większej liczbie wykwalifikowanych pacjentów skorzystanie z programu. Dostarczanie marihuany ciężko chorym pacjentom pozwala licencjonowanym dyspensariatom w Nowym Jorku dotrzeć do większej liczby klientów.

3. Pacjenci

Dodanie przewlekłego bólu do listy schorzeń dopuszczalnych do leczenia medyczną marihuaną otwiera dostęp do wielu osób, które potrzebują marihuany. Wiele osób cierpiących na przewlekły ból nie może uzyskać ulgi w żaden inny sposób, a dostęp do medycznej marihuany może odmienić ich życie. Osoby, które muszą polegać na silnie uzależniających lekach przeciwbólowych, mogą teraz skorzystać z bezpieczniejszej i bardziej skutecznej terapii.

Jeśli cierpisz na przewlekły ból lub inne schorzenie znajdujące się na nowojorskiej liście schorzeń kwalifikowanych, medyczna marihuana może być dla ciebie odpowiednia. Pomaga ona milionom Amerykanów złagodzić wyniszczające objawy i poprawić ich zdrowie i życie.

Połącz się z MarijuanaDoctors.com, aby znaleźć lekarza zajmującego się marihuaną w Twojej okolicy. Nasi lekarze pomogą Ci uzyskać certyfikat pacjenta marihuany, zalecą Ci leczenie medyczną marihuaną, które jest dla Ciebie odpowiednie i skierują Cię do licencjonowanego punktu sprzedaży. Przeszukaj naszą często aktualizowaną bazę lekarzy marihuany, aby rozpocząć swoją podróż ku uzdrowieniu.